Svolávací akce

V důsledku nesprávného procesu montáže pneumatiky na kolo se může poškodit výztužná vrstva boční stěny. Za určitých jízdních podmínek by se proto mohly části vrstvy běhounu pneumatiky oddělit, což by mělo za následek snížení stability vozidla a zvýšení rizika pádu.

Popis dětského bezpečnostního zámku zadních dveří, který je uveden v příručce, neuvádí správně uzamčené a odemknuté polohy. V důsledku nesprávného popisu dětská pojistka nesplňuje svou ochrannou funkci a dveře mohou být neúmyslně otevřeny.

Některá vozidla vybavená dieselovými motory s objemem 2,0 litru mohou vyzařovat nadměrné množství CO2 a nemusí splňovat certifikované podmínky.
CO2 a další skleníkové plyny přispívají k znečištění globálního oteplování. Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU pro snížení emisí skleníkových plynů, které pomáhají chránit životní prostředí. Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a předpisem o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z lehkých osobních a užitkových vozidel.

Některá vozidla vybavená dieselovými motory s objemem 2,0 litru mohou vyzařovat nadměrné množství CO2 a nemusí splňovat certifikované podmínky.
O2 a další skleníkové plyny přispívají k znečištění globálního oteplování. Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU pro snížení emisí skleníkových plynů, které pomáhají chránit životní prostředí. Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a předpisem o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z lehkých osobních a užitkových vozidel.

Některá vozidla vybavená dieselovými motory s objemem 2,0 litru mohou vyzařovat nadměrné množství CO2 a nemusí splňovat certifikované podmínky. CO2 a další skleníkové plyny přispívají k znečištění globálního oteplování. Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU pro snížení emisí skleníkových plynů, které pomáhají chránit životní prostředí. Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a předpisem o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z lehkých osobních a užitkových vozidel.

Některá vozidla vybavená dieselovými motory s objemem 2,0 litru mohou vyzařovat nadměrné množství CO2 a nemusí splňovat certifikované podmínky.
CO2 a další skleníkové plyny přispívají k znečištění globálního oteplování. Snížení emisí CO2 přispívá k cílům EU pro snížení emisí skleníkových plynů, které pomáhají chránit životní prostředí. Výrobek není v souladu s nařízením, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily, a předpisem o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise z lehkých osobních a užitkových vozidel.

U některých vozidel může dojít k úniku paliva na kolejnici paliva motoru. Únik paliva v blízkosti zdroje vznícení může zvýšit riziko požáru.

Zadní spojler nemusí být vyroben podle specifikací. Horní část zadního spoileru může být následně odpojena a spuštěna na silnici, což představuje riziko pro následný provoz

Ořechy zadních světelných konzol mohou být kontaminovány olejem. Olej může způsobit praskliny ve světelných závorkách a zadní světla se mohou oddělit od vozidla, které vedly k nehodě.

V mechanismu nastavení výšky sloupku řízení se vyskytuje možná závada. Může se uvolnit, což může vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.

V mechanismu nastavení výšky sloupku řízení se vyskytuje možná závada. Může se uvolnit, což může vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.

V levém panelu těla blatníku je hrubý okraj. Mohlo by dojít k poškození izolace předního kabelového svazku umístěného v motorovém prostoru a prostoru pro cestující. Mohlo by dojít ke zkratu, což by zvýšilo riziko požáru.

Sváry na držáku přední lišty nesmí být správně umístěny na švu. To může způsobit oddělení předního držáku lišty od rámu, snížit řízení řízení a vést k nehodě bez předchozího upozornění.

Šroub pro nastavení výšky ramen na předním bezpečnostním pásu na straně řidiče může být nesprávně dotažen. V důsledku nehody může být kotevní šroub na bezpečnostním pásu oddělen od nastavovače výšky ramene bezpečnostního pásu, což vede ke zranění.

Zadní dveřní zámek Bowden kabel může být nesprávně upevněn, což způsobuje poškození kabelu. To může způsobit otevření zadních dveří při spouštění zadních oken, což může způsobit zranění a případnou nehodu.

Blokovací mechanismus posuvných dveří může být vadný. Mohlo by dojít k neúmyslnému zavření posuvných dveří, které by mohly způsobit zranění.

Přiložené popruhy na lyžařském sáčku vozidla mohou být vadné. Lyžařský sáček nesmí zůstat v poloze, když je vystaven vysokému zatížení.

Zadní diferenciál mohl být výrobcem nedostatečně naplněn olejem, což může způsobit poškození pohonu nápravy. Poškozený pohon náprav může způsobit zablokování zadních kol a způsobit nehodu.

U vozidel se zadním pohonem může dojít k prasknutí pojistné matice v kormidelním zařízení. V důsledku toho, když je řízení umístěno pod vysokou silou, mohlo by dojít k jeho zlomení, což by blokovalo řízení a zvyšovalo riziko nehody.

Montáž opěrky hlavy na opěradlo zadního sedadla může být vadná. V případě nehody může být omezena podpora a ochrana, což zvyšuje riziko zranění.

Hasicí přístroj může být zablokován nebo vyžadovat přílišnou sílu, aby mohl být aktivován. V případě požáru nemusí být uživatel schopen spouštět hasicí přístroj, čímž se zvyšuje riziko úrazu. Dýza požárního hasicího přístroje může dále působit velkou silou, což může způsobit zranění osoby, která ji používá, nebo blízkým osobám.

Montáž opěrky hlavy na opěradlo zadního sedadla může být vadná. V případě nehody může být omezena podpora a ochrana, což zvyšuje riziko zranění.

Upevňovací bod potrubí chladicího okruhu může poškodit vedení brzdového okruhu. Následkem toho by se výkon brzdového systému mohl snížit a vést ke ztrátě kontroly a zvýšenému riziku nehod.

Uzamykací mechanismy pravého a / nebo levého opěradla nemusí správně zablokovat. Mohlo by to zhoršit omezující účinek opěradla tak, aby v případě nehody došlo ke zvýšenému nebezpečí zranění cestujících.

Snímače některých zámků bezpečnostních pásů nemusí být přiměřeně vyrobeny. V důsledku toho nemusí zjistit správně upevněný bezpečnostní pás, a tak neaktivovat systémy předpínačů (elektrické a pyrotechnické). V případě havárie nemusí tato vozidla pracovat, což by vedlo k omezenému omezování kapacity a zvyšování rizika zranění cestujících.

Šroub v pojistném mechanismu spojky kloubového přívěsu je vadný. Při přitahování přívěsu by mohlo dojít k přerušení, což by mohlo odpojit přívěs, čímž by se zvýšilo riziko nehody při následném provozu.

Kvůli kontaminaci během výroby může být ovlivněno spojení součástí střešního okna. Mohlo by dojít k netěsnosti střešního okna nebo k zadnímu skleněnému panelu.

Kolona řízení mohla být nesprávně připevněna k hřídeli systému řízení vozidla. Kolébka řízení by se následně mohla odpojit od kormidelního systému, což by vedlo ke ztrátě ovládacího prvku řízení.

Chladicí vedení motoru se může odpojit. Mohlo by to zhoršit jízdní bezpečnost.

Kolona řízení mohla být nesprávně připevněna k hřídeli systému řízení vozidla. Kolébka řízení by se následně mohla odpojit od kormidelního systému, což by vedlo ke ztrátě ovládacího prvku řízení.

V komunikačním modulu systému tísňového volání byl zjištěn softwarový problém. V důsledku toho mohou být v případě nehody zaslány do tísňových služeb nesprávné informace o poloze.

Stůl řízení byl nesprávně namontován na hřídeli kormidelního systému. V důsledku toho se sloupec řízení a systém řízení mohou oddělit, což vede k náhlé ztrátě ovládacího prvku řízení.

Šroubová montáž modulu airbagu spolujezdce na přístrojovou desku nemusí být správně dotažena. To by mohlo mít vliv na nafouknutí airbagu a tím na ochranu cestujícího.

Vadný snímač instalovaný v systému elektrického posilovače řízení může vést k deaktivaci asistence posilovače řízení. Důsledkem toho je zvýšené riziko nehod.

Elektrický konektor pro pomocný topný článek nemusí být během montáže plně zajištěn. To by mohlo vést ke zvýšení kontaktních odporů v oblasti konektorů. V takových případech může dojít k tepelnému přetížení, které může vést k požáru.

Brzdová hadice může prasknout, což způsobí ztrátu brzdové kapaliny a sníženou brzdnou sílu. Výsledkem je zvýšené riziko nehod.

Uzamykací mechanismus dveří zavazadlového prostoru se může snadno zlomit. Mohlo by dojít k náhlému otevření dveří zavazadlového prostoru a klesání zavazadel, což zvyšuje riziko nehody.

Kvůli poruše softwaru může dojít k dočasné ztrátě napájení, což vyžaduje, aby řidič použil dodatečnou sílu řízení. Mohlo by dojít k nehodě.

V důsledku chybného softwaru nemusí směrové ukazatele fungovat, když se používají ovládací páky namontované na sloupku řízení a ovladač neobdrží vizuální nebo zvukové varování, pokud k tomu dojde. Důsledkem toho je zvýšené riziko havárie.

Zajišťovací šroub šroubu klikového hřídele může zlomit. Důsledkem toho by mohlo dojít k poruše nosu klikového hřídele, což by vedlo ke ztrátě motoru a potenciálu poruchy motoru. Kromě toho by se uvolněná řemenice mohla poškodit pod díly kapoty nebo propíchnout kapotu a stát se nebezpečím pro chodce nebo jiné účastníky silničního provozu.

Je možné, že vozidla nesplňují sériové normy použitelné v době dodávky, pokud jde o určité bezpečnostní systémy a sestavy (např. Sedadla, šrouby ramen přední nápravy, brzdové komponenty). V důsledku toho mohou být automobily nebezpečné

Zajišťovací šroub šroubu klikového hřídele může zlomit. Důsledkem toho by mohlo dojít k poruše nosu klikového hřídele, což by vedlo ke ztrátě motoru a potenciálu poruchy motoru. Kromě toho by se uvolněná řemenice mohla poškodit pod díly kapoty nebo propíchnout kapotu a stát se nebezpečím pro chodce nebo jiné účastníky silničního provozu.

Na motoru ventilátoru je vadný regulátor. To může způsobit požár v sadě kabelů.

Kvůli kontaktu s recirkulačním vedením výfukových plynů může dojít k poškození kabelu generátoru, který není v souladu s předpisy. To by mohlo způsobit zkrat a v nejhorším případě požár v motorovém prostoru.

Nesprávné natavení brzdových pístů může vést k tvorbě plynu v hydraulickém systému. To může mít nepříznivý vliv na funkci brzd na kolech zadní nápravy.

Mohou existovat trhliny v pojistné matici v mechanismu řízení vozidel s pohonem zadních kol. Matice by se mohla následně přerušit, jestliže systém řízení podléhá velmi vysoké boční síle, což by mohlo vést k otáčení částí kormidelního mechanismu, které ovlivňují plášť a tím zablokovat systém řízení.

U vozidel s automatickou detekcí dětských sedaček nemusí být stav zobrazený na středové konzole airbagů pro cestující správně označen. V takovém případě by uživatelé vozidel nebyli správně informováni o skutečném stavu aktivace airbagu spolujezdce a nemohou náležitě reagovat na případnou nepravdivou klasifikaci cestujících, čímž se zvýší riziko zranění cestujících v případě nehody.

Na vnějším krytu přístrojové desky nebyla provedena žádná perforace, která by umožnila nasazení airbagu spolujezdce. V případě nehody s nasazením airbagu při nízkých teplotách by mohlo dojít k vytvoření ostré hrany na přístrojové desce v oblasti nasazení airbagu a poškození airbagu. Kromě toho mohou být části přístrojové desky odpojeny, což zvyšuje riziko zranění cestujících.

Montážní panely karoserie zadních bezpečnostních pásů byly vyrobeny z nesprávného materiálu. V případě úrazu při nárazu, pokud je zadní střední sedadlo obsazeno současně s vnějším zadním sedadlem, může se spona bezpečnostního pásu oddělit od karoserie, což vede ke zranění.

Západka bezpečnostního pásu nemusí být dostatečně zajištěna na pravé zadní sedadlo. V případě nehody může dojít k poškození zámku zadního bezpečnostního pásu, což zvyšuje riziko zranění cestujících.

Software je vadný, což může vést k sporadickému selhání elektrického posilovače řízení. Řidič může následně ztratit kontrolu nad vozidlem.

Plochý vodič startovacího kabelu byl nesprávně umístěn a poškodil izolaci plochého vodiče. Přímý kontakt mezi plochým vodičem a karoserií vozidla může následně vést ke zkratu a požáru.

Šrouby zadního spoileru mohou být nedostatečně utaženy. Při vyšších rychlostech může být zadní spojler následně odpojen od vozidla. Mohlo by dojít k úrazu ostatních účastníků silničního provozu.

Kovový čip, který byl vytvořen během procesu montáže uvnitř hydraulické jednotky ESP, by mohl blokovat zpětný ventil. V důsledku toho nemohl být zpětný ventil nadále schopen zavírat, což ovlivňuje výkon brzdového pedálu. To by mohlo zvýšit riziko nehody.

Volant nemusí být správně spojen s převodovkou řízení. Mohlo by dojít ke ztrátě řízení vozidla, což zvyšuje riziko nehody.

Hlavní relé sestavy silového relé (PRA) pod zadním sedadlem mohlo být nedostatečně utaženo. Může se dále uvolňovat, což zvyšuje elektrický odpor, který může přehřívat PRA zvyšující riziko požáru.

Řídící jednotka airbagu může zjistit poruchu v senzoru nárazu. V důsledku toho se airbag v době havárie nemusí správně nasadit, což zvyšuje riziko zranění.

Montážní šroub zádového airbagu na zadní straně vyčnívá příliš. Důsledkem toho může být v případě nehody poškození tkaniny airbagu při jeho rozjezdu. Vzduchový airbag se nemusí dostatečně nafouknout a neposkytuje ochranu zadnímu cestujícímu, což vede k poranění.

28.01.2019

Kloubový závěs brzdového pedálu nemusí být dostatečný a může se poškodit. To může vést ke snížení brzdného účinku.

Porucha generátoru plynu airbagu spolujezdce způsobuje nekontrolované nafouknutí a uvolnění kovových úlomků při aktivovaném airbagu. To může způsobit zranění osob ve vozidle.

Existuje riziko, že airbag nebude správně nasazen. ​V důsledku toho může dojít k částečné nebo úplné ztrátě ochrany, kterou poskytuje airbag řidiče.

Spojení mezi řídicí tyčí a řídicí skříňkou se může uvolnit. To by mohlo vést ke ztrátě ovládacího prvku řízení.

Vysokotlaké potrubí paliva se může poškodit v kontaktu s jinými součástmi. Mohlo by dojít k úniku paliva, což zvýší riziko požáru a / nebo nehody.

Software komunikačního modulu pro systém nouzového volání (eCall) je vadný. V důsledku toho může být nemožné vytvořit komunikační spojení s centrem tísňového volání společnosti Mercedes-Benz nebo předat údaje o vozidle.

Porucha generátoru plynu airbagu spolujezdce předního spolujezdce vede k nekontrolovanému nafukování a uvolnění kovových úlomků při aktivovaném airbagu. To může způsobit zranění osob ve vozidle

Pozitivní konektor 12voltové baterie automobilu je nesprávně svařovaný. To by mohlo znemožnit startování vozidla.

Katalyzátor nebyl správně svařen. V důsledku toho mohou do motorového prostoru unikat výfukové plyny.

Katalyzátor nebyl správně svařen. V důsledku toho mohou do motorového prostoru unikat výfukové plyny.

11.01.2019

Hlavní brzdový válec se může znečistit cizími částicemi materiálu, které přicházejí z těsnění spojkového podavače spojky. Tyto částice se připevňují na těsnění hlavního válce brzdy, což nakonec způsobí vnitřní únik hlavního válce brzdy. To může způsobit žádný tlak v brzdovém systému a snížení brzdného výkonu, při kterém se brzdový pedál aplikuje pomalu a neustále.

Lepidlo bočních oken by mohlo oslabit. V důsledku toho může být okno odpojeno, když je vozidlo v pohybu.

Vadná část bočního airbagu spolujezdce je vadná. Kovové úlomky mohou být uvolněny při aktivování airbagu, což může způsobit zranění cestujících.

Tlaková deska spojky se může zlomit. To může mít za následek snížení výkonu vozidla.

Tlaková deska spojky se může zlomit. To může mít za následek snížení výkonu vozidla.

Hnací prostředek na bázi dusičnanu amonného použitý v nafukovacím zařízení airbagu se může časem degradovat v důsledku tepelných cyklů a vystavení vlhkosti. V případě rozvinutí čelního airbagu spolujezdce může nadměrný vnitřní tlak způsobit prasknutí těla nafukovacího zařízení a kovové úlomky mohou procházet materiálem polštáře a způsobit zranění cestujícím.

Montáž opěrky hlavy může být nesprávně svařena k opěradlu. V důsledku toho může být podpůrný a ochranný účinek opěrky hlavy omezen v případě nehody.

Utahovací moment závitového spojení mezi kulovým kloubem a kloubem se může snížit a řemenice kompresoru klimatizace se může zlomit. Pokud k tomu dojde, řemenice se rozdělí na 2 součásti, které se budou otáčet proti sobě a generují teplo. Šrouby, které drží přední a zadní rameno závěsu na podvozku, by mohly být deformovány a zlomeny a mohla by se poškodit upevnění sloupku řízení. Kulový kloub by se mohl odtrhnout od kloubu. Teplo, které vzniká na kladnici kompresoru AC, může poškodit okolní části. Přední rameno zavěšení a zadní rameno se mohou při jízdě odpojit od podvozku. Při jízdě se může řídítka také odpojit.

Šroubové spojení na vřetenu řízení nemusí být dostatečně utaženo. Šroubové spojení může následně odpojit, což vede ke ztrátě řízení.

V chladiči (recirkulační plynové chladicí jednotce) recirkulace výfukových plynů dotyčných naftových vozidel, kvůli nedostatku pevnosti obtokové trubky, která odstraňuje a odvádí výfukové plyny do sacího systému, mohou vznikat trhliny v potrubí s opakovaným chlazením a topení. Pokud pokračuje v používání, úrovně výfukových plynů nemusí splňovat emisní normy.

 

Je možné, že lepidlo, které přilne sklo k zadním dveřím, se může uvolnit. V takovém případě by tabulka byla fixována pouze na jednom místě a mohla by se dostat na cestu.

Je možné, že lepidlo, které přilne sklo k zadním dveřím, se může uvolnit. V takovém případě by tabulka byla fixována pouze na jednom místě a mohla by se dostat na cestu.

Kvůli poruše v motorovém prostoru by mohlo dojít k přerušení kabeláže akumulátoru. V důsledku toho by automobil mohl při jízdě ztratit elektrickou energii, což zvyšuje riziko nehod.

V důsledku nevhodného naprogramování elektrické řídicí jednotky (ECU),  když je baterie poškozená nebo vyčerpána, může ECU vypnout motor během jeho cirkulace. V důsledku toho nelze auto znovu spustit, čímž se zvyšuje riziko nehody s příchozím provozem.

Odpor v palivovém čerpadle může selhat a vést k nízkému tlaku. To může způsobit ztrátu výkonu motoru nebo stálý provoz.

Hnací prostředek na bázi dusičnanu amonného použitý v inflátoru airbagu se může časem degradovat. V případě rozvinutí airbagu může nadměrný vnitřní tlak způsobit prasknutí těla nafukovacího mechanismu a kovové úlomky mohou procházet materiálem polštáře a způsobit zranění řidiči.

 

Vzhledem k nevhodnému provedení dynamického napínáku pásu příslušenství se zvyšuje odolnost proti skluzu v průběhu času, což může vést k trhlinám v oblasti napínacího popruhu. Popruh může následně prasknout a pásek klesnout, což vede ke ztrátě posilovače řízení, vybití akumulátoru a přehřátí motoru.

Vzhledem k nevhodnému provedení dynamického napínáku pásu příslušenství se zvyšuje odolnost proti skluzu v průběhu času, což může vést k trhlinám v oblasti napínacího popruhu. Popruh může následně prasknout a pásek klesnout, což vede ke ztrátě posilovače řízení, vybití akumulátoru a přehřátí motoru.

Pevnost lepidla použitá pro zasklení zasklení střešního okna na vnějším rámu se může snížit v závislosti na teplotě a stupni vlhkosti. Zasklení střechy se proto může oddělit.

Pevnost lepidla použitá pro zasklení zasklení střešního okna na vnějším rámu se může snížit v závislosti na teplotě a stupni vlhkosti. Zasklení střechy se proto může oddělit.

Montáž opěrky hlavy může být nesprávně svařena k opěradlu. V důsledku toho může být podpůrný a ochranný účinek opěrky hlavy omezen v případě nehody.

U vozidel vybavených automatickou aktivací vyhřívaných předních sedadel na dálkovém startu může tlak na sedadle na stejném místě v průběhu času vést k poškození pružné topné rohože uvnitř sedadla. Ve vzácných případech může způsobit vysoký elektrický odpor v poškozené oblasti rohože. V důsledku toho mohou být místa sedadla vystavená vysokému elektrickému odporu přehřátá a mohla by vést k požáru, pokud je vozidlo bez dozoru.

Mohlo se použít nesprávné lepení mezi horní a spodní částí zadního spoileru. 
​Horní část zadního spoileru může být následně odpojena a spuštěna na silnici, což představuje riziko pro následnou dopravu.

Spojení mezi řídicí tyčí a řídicí skříňkou se může uvolnit. V důsledku toho může být nemožné řídit vozidlo.

Tepelný štít generátoru plynu pro boční airbagy může být nesprávně nainstalován.
Boční airbagy se proto v případě nehody nemusí správně rozvinout, což zvyšuje riziko zranění.

Nesprávně nainstalovaný kabelový svazek se může uvíznout mezi spínačem brzdových světel a brzdovou páčkou. Mohlo by dojít k nesprávnému pochopení stavu spínače stop. V důsledku toho může být brzdové světlo potenciálně trvale osvětlené a pomocné systémy mohou indikovat poruchy. 

Upevňovací matice kol mohou být nedostatečně utaženy. Hrozí nebezpečí, že se během jízdy může dojít k výpadu kola nebo prasknutí, což zvyšuje riziko nehody.

Pouzdro plynového generátoru airbagu spolujezdce může prasknout při aktivovaném airbagu kvůli nadměrnému vnitřnímu tlaku. To může způsobit zranění osob ve vozidle kovovými úlomky

V důsledku vibrací motoru mohou brzdové potrubí a nosič, na kterých je motor namontován, přicházet do styku. To může vést ke ztrátě brzdného účinku v průběhu času.

Sklo na zadních dveřích není správně nalepeno. 

Porucha generátoru plynu na předním airbagu spolujezdce vede k nekontrolované inflaci. 

V případě nárazu může dojít k poškození baterie, což vede k nedostatečnému napájení. 

27.11.2018

Pouzdro plynového generátoru airbagu spolujezdce může prasknout při aktivovaném airbagu kvůli nadměrnému vnitřnímu tlaku.

Hnací prostředek na bázi dusičnanu amonného používaný v nafukovacím zařízení pro vzduchové vaky se může časem degradovat v důsledku tepelných cyklů a vystavení vlhkosti.

Hnací prostředek na bázi dusičnanu amonného používaný v nafukovacím zařízení pro vzduchové vaky se může časem degradovat v důsledku tepelných cyklů a vystavení vlhkosti.

Řídicí modul airbagu pro doplňkový zádržný systém byl sestaven s integrovanými obvody, které jsou náchylné k vnitřnímu zkratu.

Špatná západka může způsobit, že se sedadlo vrátí dopředu.

Plocha příruby vícevřetenového automatického napínáku motoru může prasknout za podmínek vysokého zatížení, což může způsobit pádu hnacího řemenu. 

Vzhledem k teplotě a vlhkosti může lepidlo mezi sklem střešního okna a jeho vnějším rámem oslabit. 

V důsledku chyby výroby ventilové pružiny může dojít k zlomení. 

Kvůli chybě softwaru v ECU, vozidlo nesmí vstoupit do režimu bezpečné jízdy v reakci na určité chyby hybridního systému, jak bylo zamýšleno. 

Sekundární pojistný mechanismus v motorovém prostoru nemusí správně fungovat. 

Možnost, že některé bezpečnostní systémy těchto vozidel nejsou správně upraveny pro použití na ulici.

Z důvodu chyby softwaru není opotřebení kritického brzdového kotouče indikováno výstražným světlem nebo výstražným hlášením. 

Software systému pro zmírnění srážky motoru řídicí jednotky motoru může být vadný. 

Svazek vodičů baterie v motorovém prostoru mohl být nesprávně namontován.

Nelze zaručit ochrannou funkci bezpečnostního pásu ve třetí řadě sedadel.

Software v systému kontroly aktivní stability může být vadný. 

Šrouby upevňující ložiska kola na nábojovém portu zadní nápravy nemusí být dostatečně utaženy a mohou se uvolnit. 

V důsledku nesprávné montáže se brzdový pedál může posunout z polohy. Mohlo by dojít k selhání brzdy.

Trhlina v tlumiči pulsace paliva může vést k úniku paliva. Únik paliva v blízkosti zdroje vznícení může zvýšit riziko požáru.

Kalibrace systému pro klasifikaci cestujících pro sedadlo spolujezdce nemusí být přiměřená. V důsledku toho instalace dětské sedačky nesmí v případě potřeby deaktivovat airbag spolujezdce

Popis uzamčeného zámku zadních dveří v uživatelské příručce neuvádí správně zamčené a odemčené polohy. 
​Mohlo by dojít k neúmyslnému deaktivaci uživatele bezpečnostním prvkem. 

Provoz aktivní kapoty může být vadný kvůli špatnému umístění senzorové hadice v předním nárazníku.
V případě kolize s chodcem by nebyl detekován chodec a aktivní kapota by nebyla spuštěna. To by mohlo zvýšit potenciální riziko zranění pro chodce.

Možné riziko, že z bloku ventilu zadního křídla (spojler) může v určitých provozních podmínkách unikat hydraulická kapalina do výfukového systému

Použití vozidel na závodní dráze v kombinaci s extrémními jízdními manévry může způsobit únik oleje na odvzdušňovací převodovku. 

Možné selhání parkovací brzdy.

Olejová zátka bloku válců nemusí být dostatečně utažena. 

V případě poruchy jednotky čerpadla elektrického posilovače řízení nedochází k varování přístrojové desky, které by mohlo vést k nehodě.

Vlhkost může dosáhnout LED modulu okolního osvětlení střešního okna, což může způsobit zkrat a nahromadění tepla.
Pokud k tomu dojde, hrozí nebezpečí požáru.

Západka zadních dveří má nesprávně sestavenou pružinu, která může způsobit, že ruční dětská pojistka nefunguje správně. 
Když aktivujete funkci dětského zámku, mohou vibrace vozidel během normální jízdy vést k deaktivaci dětské pojistky.

Šrouby kol nemohly být správně utaženy, a proto se mohou v průběhu času uvolňovat a rozbít.
V důsledku toho může být kolo odpojeno od vozidla.

Povlak pístu zadního brzdového třmenu je poškozen a působí na pohyb pístu. 
​To může vést ke snížení účinnosti brzdy nebo může dojít k selhání obvodu zadní brzdy. To zvyšuje riziko nehody.

Vadný uzamykací mechanismus zadního sedadla může v případě rychlého zpomalení neočekávaně sklopit opěradlo dopředu. 
​V důsledku toho může do prostoru pro cestující vniknout zavazadlový prostor ze zavazadlového prostoru, což zvyšuje riziko zranění

Kvůli nevyhovující sestavě pístu může dojít k selhání nastavovacího mechanismu zadního brzdového třmenu.
V důsledku toho by parkovací brzda mohla být méně účinná nebo neúčinná, což by mohlo vést k nehodě.

Software řídicí jednotky airbagu byl nesprávně naprogramován. 
​V důsledku toho může současně vypnutí motoru a ruční brzda neúmyslně aktivovat čelní airbag.

Osa tlumiče parkovací brzdy nebyla správně utěsněna a mohla by korodovat. 
​V důsledku toho může být parkovací brzda méně účinná nebo úplně selhala.

Vadný uzamykací mechanismus zadního sedadla může v případě rychlého zpomalení neočekávaně sklopit opěradlo dopředu. 
V důsledku toho může do prostoru pro cestující vniknout zavazadlový prostor ze zavazadlového prostoru, což zvyšuje riziko zranění.

Koroze zadních příčných ovládacích ramen může způsobit jejich zlomení. 
​To může vést ke ztrátě stability jízdy.

Zlomenina upevnění palivové nádrže může způsobit, že nádrž poklesne a přijde do styku s vozovkou. 
​Hrozí nebezpečí úniku paliva, které by mohlo způsobit požár

Osa tlumiče parkovací brzdy nebyla správně utěsněna a mohla by korodovat. 
​V důsledku toho může být parkovací brzda méně účinná nebo úplně selhala.

Těsnicí uzávěr klikové skříně nebyl správně utažen. 
To může vést k úniku oleje přes motorový prostor na silnici, což představuje nebezpečí pro následnou dopravu.

Skleněná adhezivní vrstva sklopné střešní konstrukce by mohla delaminovat.
V důsledku toho se může skleněná deska během provozu vozidla uvolnit nebo dokonce odpojit.

auta360.cz
Provozovatel:
AutoDetect s.r.o.
Hornokrčská 1947/2 140 00 Praha 4
IČ: 04809572
DIČ: CZ04809572
redakce@auta360.cz
Getrun
(c) auta360.cz | realizace 3Nicom